English version

Holland zakt!

Het grootste deel van Holland achter de duinen bestaat uit veen. Veen is het restant van vegetatie in moerassen; het lijkt op een spons, veel water en weinig vast materiaal. Het veen is in Holland vaak 2 tot 4 m dik. Omdat veen voor een groot deel uit water bestaat drijft het bijna (er zijn zelfs drijvende veenpakketten).

Als het waterniveau lager wordt, wordt de opdrijvende kracht kleiner en het gewicht komt meer te drukken op de lagere veenlagen die erg zacht zijn. Deze lagen worden dan samengedrukt en klinken in.
De ontwatering is al voor het jaar 1000 begonnen doordat men sloten is gaan graven om sneller van het overtollige water af te komen; na de bouw van de dijken en na de bemaling is dit proces steeds verder gegaan. Uiteindelijk is de grond in de loop van de eeuwen meters gedaald.
De foto toont een in Rotterdam gebruikelijk beeld: de huizen zijn op palen gefundeerd en zakken daardoor maar heel weinig. De bestrating ligt op een laag zand die op het veen is aangebracht, en deze zakt daardoor flink. Om de bewoners in staat te stellen hun huis binnen te komen worden er nieuwe stenen voor de ingang gelegd, maar ook deze beginnen te zakken zodra ze zijn aangebracht.
Moet je je voorstellen hoeveel het land kan dalen in een paar eeuwen.


Klompen

Holland is (mede) bekend om de klompen die er vanouds gedragen worden. Tegenwoordig zijn het vooral nog de boeren die klompen dragen en ze doen dat omdat ze veel over zompig land lopen. Op zachte grond kun je beter brede zolen hebben omdat je dan minder wegzakt. Op natte grond kun je leren schoenen na korte tijd weggooien; houten klompen zijn veel beter bestand tegen de nattigheid.

Naar de inhoudsopgave van deze website

Over de auteur

Naar Swan Support

© 2010: Nico Booij (zowel de tekst als de foto's)