English version

De naam HOLLAND

Voor veel buitenlanders is Holland de naam van de hele land dat de Nederlanders Nederland noemen. Oorspronkelijk was Holland één van de zeven landjes die zich tijdens de 80-jarige oorlog hebben bevrijd van Spaanse overheersing. Pas in het begin van de 19e eeuw na afloop van de Napoleontische bezetting werd Nederland officieel één land.
Dat het gehele land vaak als Holland wordt aangeduid komt door de overheersende positie van Holland in de periode dat het land ontstond in de 16e en 17e eeuw. In voorgaande eeuwen stelde Holland niet veel voor; toen lagen de belangrijkste steden in het oosten van Nederland; vele ervan waren lid van de Hanze en dreven handel met de Oostzee.
Na de drooglegging van het moeras en door de groei van de zeegaande schepen werd de positie van Holland sterker. Vooral de handel op Indië maakte de Hollandse steden geweldig rijk en machtig.

Naar de inhoudsopgave van deze website

Over de auteur

Naar Swan Support

© 2010: Nico Booij (zowel de tekst als de foto's)